meerwaarde
wie zijn wij

main small   aenm small   robeo small

Disclaimer

Algemeen
Autoafval.nl, verleent u hierbij toegang tot autoafval.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Autoafval.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Autoafval.nl spant zich in om de inhoud van autoafval.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op autoafval.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Autoafval.nl.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Autoafval.nl en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autoafval.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

mobile-certificaten certificaten border